Godt lederskap lønte seg

05.09.05

Skriv ut

Det viser en medarbeiderundersøkelse Nina Ljung har gjort i svenske NCC.

En såkalt humankapitalindeks forteller at orden og tydelighet i lederskapet er trekk som går igjen hos NCC-sjefene som leverte de beste økonomiske resultatene. Alder og utdanningsnivå påvirket ikke resultatene.
Funnene er presentert i magasinet Chef, som også trekker opp noen hovedprinsipper for å måle lederskap:

1. Utarbeid et underlag som beskriver hva lederskap står for.

2. Bestem hvilke parametre medarbeiderne skal vurdere, for eksempel lederstil (informasjon, bedømme arbeidsinnsats etc), styring (evnen til å sette mål etc) og utvikling (evnen til å utvikle medarbeidere etc).

3. Sammenstill vurderingen av lederskapet med de økonomiske resultatene lederen har kunnet påvirke direkte.

Ljung resultater er fra en MBA-oppgave ved foretakøkonomisk institutt ved Stockholms universitet

‹ Tilbake