Bli en attraktiv arbeidsgiver

05.09.05

Skriv ut

«Employer branding» er et engelsk faguttrykk for merkevarebygging av bedriften som arbeidsgiver. Merkevarebygging av arbeidsgivere kan bli et stadig viktigere virkemiddel i den økte konkurransen om de gode hodene og hendene i årene fremover.

I et temahefte som handler om den attraktive arbeidsgiver, minner HR Norge organisasjonen om at dagens arbeidstager ikke er fornøyd med hvilken som helst jobb. Like viktig som selve jobben, er den man jobber for: Hvilket verdisyn har bedriften? Hvilken ledelses- og organisasjonskultur råder det der? Hvor kunnskapsrike og inspirerende er kollegene?

Hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv, vil variere fra målgruppe til målgruppe. Attraktiviteten til arbeidsgiver viser seg imidlertid ofte å være tett knyttet opp mot klassiske personalpolitiske forhold, som for eksempel lønn og fleksible arbeidsforhold.

En undersøkelse Universum Communications gjorde blant 2219 avgangsstudenter i økonomi- og teknologifag i 2004, viser at de rangerer karrieremålene utfordrende oppgaver, balanse mellom privatliv og karriere samt god privatøkonomi aller høyest. Unge som allerede er i arbeid forteller i samme undersøkelse at personlige kontakter er den viktigste kilden for å få jobb. 25 prosent hadde funnet sin nåværende jobb gjennom personlige kontakter. Lønn og arbeidsoppgaver oppgis som de viktigste årsakene til å skifte jobb.

‹ Tilbake