Hva er NLP?

05.09.05

Skriv ut

NLP er et enkelt - men likevel avansert - sett av egenskaper som hjelper deg med å klargjøre hva du ønsker i de ulike områdene av livet ditt, og hvordan du oppnår det. "Hvis du ikke vet hvor du skal, så kan du ende opp et helt annet sted!

NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon, motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som den mest effektive og moderne form for psykologi.

En av forutsetningene i NLP er vår egenskap til å endre oss selv. Gjennom livet "programmerer" inn våre egne adferdsmønstre, både positive og negative, og det er ikke alltid like lett å identifisere disse fordi det ikke er satt i system. Dette er strukturert og gjennomgående forklart i NLP

Flere mennesker, med forskjellig bakgrunn og motiv, velger å ta NLP utdannelse i dag, enten for å bli coach, terapeut eller kanskje bare for selvutviklingens skyld.

‹ Tilbake