Hva er en personlig coach?

05.09.05

Skriv ut

Selve termen Coach ble først brukt innen sport og teater. En person gav feedback til enkeltindivid eller grupper for å hjelpe dem til å nå ønskede resultater.

Denne personen hadde en viss livserfaring som han/hun delte med dem som ble coachet. Det var så opp til den enkelte å benytte seg av så mye de ville av den feedback de fikk. Coachen på sin side betraktet den nye adferden i dissosiert tilstand og kunne gi ny feedback.

Personlig coaching som profesjon oppsto som en blanding av elementer fra feltene organisasjonsutvikling, terapi og personlighetsutvikling. En del egenutviklingsseminar begynte å tilby coaching i stedet for terapi, fordi coaching ikke hadde stigmaet "å være i terapi". Coaching ble sett på som et mer positivt, mål-orientert alternativ. Coaching fokuserer på at individet selv tar action og tar ansvar for egne valg.

Og hvem trenger så en coach? Føler du at du står alene overfor en problemstilling? At du har vanskeligheter med å ta en beslutning? At du gjerne skulle ha testet ut noen tanker og idéer før du setter dem ut i livet? En coach kan hjelpe deg med dette.

Coaching inneholder alltid et tidsperspektiv. Du inngår en avtale med en coach hvor dere i fellesskap setter opp hva som er målet, og ikke minst hva som skal være beviset på at målet er nådd. Sammen velger dere den strategien som via delmål skal føre fram til ønsket resultat. Et viktig poeng i coaching er å finne ut hvorfor du ønsker å nå det oppsatte målet, og om målet understøttes av dine viktigste verdier. Ofte vil du finne at viktige hindringer for måloppnåelse ligger helt andre steder enn forventet. Jobb/karrieremål kan for eksempel forstyrres av personlige og/eller emosjonelle problem, og som NLP coach har du verktøy for å kunne hjelpe også på dette området.

En god coach har en del viktige egenskaper. Han/hun er flink til å lytte, til å stille spørsmål og ikke minst til å være tilstede for den som coaches. Når ethvert menneske har sitt eget kart av virkeligheten, så er det viktig at coachingen foregår på klientens og ikke på coachens kart. Coachen vil se et mye større potensial i klienten enn det vedkommende selv gjør eller har vist så langt, og det er dette potensialet som er viktig å få fem. Som sparringspartner er det coachens oppgave å gjøre klienten god - ikke ved å fortelle hvordan, men ved å bidra til egeninnsikt og egenforståelse. Coachen vil støtte, utfordre og inspirere, og sørge for at det er fokus på målet gjennom hele prosessen.

En mer og mer utbredt form for coaching er telefoncoaching. Coachklienten ringer opp til avtalt tid, og tar opp det han/hun ønsker skal være dagens tema. Det er viktig at både coach og klient har forberedt seg til samtalen slik at det er lett og naturlig å knytte dagens tema til mål og til historie så langt. Om klienten ikke har gjennomført oppgaver som han/hun selv har pålagt seg, så vil ikke coachen være dømmende, men heller nysgjerrig. Hva er grunnen til at det ikke er gjort dersom en sier at en vil gjøre det?

En åpenbar fordel ved telefoncoaching er tidsaspektet. Ingen ekstra tid for klienten går bort i reise til og fra møtet. Dessuten er nå geografi ingen hindring - du kan utmerket coache en klient i en annen verdensdel. En NLP Coach er dyktig til å kalibrere mennesker. Det som kan sees, høres - observeres - ved en person, gir et godt grunnlag til å oppfatte hva som skjer på innsiden. Ved telefoncoaching vil denne ferdigheten være av avgjørende betydning. Pust, stemmeleie, taletempo, pauser etc. gir mye informasjon om hvordan klienten egentlig har det.

‹ Tilbake