Arbeidsmetoder

Vi bruker interaktive verktøy, metoder og instruktør som inspirerer og engasjerer

Vi har fokus på prioriterte kontaktpunkter og kontaktsituasjoner mellom medarbeidere og kunde

Vi bevisstgjør, trener og praktiserer riktig, situasjonsbestemt atferd og kommunikasjon i kombinasjon med mekaniske kommunikasjonsmidler

Vi sikrer at atferd / kommunikasjon og samspill er i overensstemmelse med kundenes kommunikasjon ut i markedet

Interaktive virkemidler

Vi bruker mange morsomme og interaktive pedagogiske virkemidler i våre programmer:

  • Presentasjonsmateriell
  • Instruktørmanualer
  • Arbeidshefter
  • Arbeidsduker
  • Videofilmer
  • Oppgaver og spill
  • Databasert læring

Pedagogisk platform

All vår undervisning er basert på konfluent peda-
gogikk
.

Tal til meg, og jeg vil glemme
Vis meg, og jeg vil huske
Involver meg, og jeg vil lære
(Confusius, 551--479 fKr)


Human Factor bruker instruktører
som inspirerer og engasjerer.


Human Factor bruker morsomme og
interaktive pedagogiske virkemidler.